Privacy
Verklaring

Privacy verklaring

AE Industries verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels die hierover zijn opgesteld, zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Als we het hebben over ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ dan bedoelen we daarmee AE Industries. Wij verzamelen, gebruiken en beschermen uw persoonsgegevens en zijn verwerkingsverantwoordelijke.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we: 
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van AE Industries en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan AE Industries verstrekt. In deze gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product aan te bieden die u bij ons afneemt en zijn de gegevens noodzakelijk voor een overeenkomst.

Gegevens verzamelen bij anderen

AE Industries verzamelt geen gegevens bij derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

‘Grond’

Toelichting

Toestemming

Voordat een overeenkomst tot stand komt, hebben wij contact met u. Dit noemen we de precontractuele fase.

Overeenkomst

Als de samenwerking wordt gestart, wordt er een overeenkomst aangegaan

Wettelijke verplichting

Wij verzamelen persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Algemeen belang

De uitvoering van taken door een bestuursorgaan

 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

AE Industries maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld niet aan profilering doen.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens buiten de EU

AE Industries heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming alleen van toepassing is binnen de EU. Hiermee kan in beginsel altijd een passend beschermingsniveau worden verzekerd.

Website bezoek

Op de website van AE Industries worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De informatie wordt alleen gebruikt om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging gegevens

AE Industries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat, indien wij uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, dat deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke rechten hebt u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ae-industries.nl. U krijgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reactie op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

AE Industries vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de bescherming van uw persoonsgegevens. Het is dan mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@ae-industries.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze Verklaring op elk moment wijzigen, dus controleer deze regelmatig op onze website voor updates.

Laatste update: februari 2019

Automechanika 2024

Wij zullen er ook weer zijn!

Lees meer

Aluminium stekkers & stekkerdozen

Niet nieuw in ons programma, maar de moeite waard om een keer onder de aandacht te brengen

Lees meer

Vendor Managed Inventory (VMI)

U hoeft zich niet bezig te houden met voorraden.

Lees meer

Klant-specifieke verpakking

AE levert producten verpakt in de eigen individuele verpakking van de klant.

Lees meer

Order Fullfilment

AE Industries neemt alle logistieke activiteiten van u over.

Lees meer

Final Sale

Kijkt u even naar de nieuwe artikelen die we hier toegevoegd hebben. Sommige items zullen goed van pas komen in deze tijd van het jaar!

Lees meer

Nieuw in ons programma

Een aantal van de recent toegevoegde artikelen

Lees meer

NEN-EN-ISO 9001:2015

Certificering verlengd!

Lees meer