Prohlášení o
ochraně soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

AE Industries zpracovává vaše osobní údaje pečlivě, bezpečně a spolehlivě. Myslíme si, že je důležité, abyste měli důvěru v naši organizaci. Proto se zavazujeme udělat vše pro ochranu vašeho soukromí. Právní předpisy týkající se vašeho soukromí byly začleněny do „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR). „Autoriteit Persoonsgegevens“ (nizozemský úřad pro ochranu údajů) dohlíží na dodržování této legislativy.

Když zmiňujeme „my“ nebo „nás“, máme na mysli AE Industries. Shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje a jsme jejich správcem.

Co je považováno za osobní údaje?

Osobními údaji máme na mysli:
- křestní jméno a příjmení
- detaily adresy
- telefonní číslo
- emailová adresa

Proč potřebujeme vaše data?

Vaše osobní údaje používáme, protože využíváte služby AE Industries a/nebo protože jste vyplnili kontaktní formulář na webových stránkách AE Industries. V těchto případech je nutné použít několik vašich osobních údajů, abychom mohli nabízet službu nebo produkt, který si u nás zakoupíte. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy.

Sběr dat od ostatních

AE Industries neshromažďuje údaje od třetích stran.

Použití vašich osobních údajů

„jurisdikce“

Vysvětlení

Souhlas

Před uzavřením smlouvy vás kontaktujeme. Říká se tomu předsmluvní fáze.

Smlouva

Při zahájení spolupráce je uzavřena smlouva

Právní povinnost

Shromažďujeme osobní údaje, abychom splnili zákonné povinnosti

Obecný zájem

Plnění úkolů výkonnou radou 

 

Automatizované individuální rozhodování

Vaše osobní údaje nebudeme používat za účelem automatizovaného rozhodování, protože to není pro naše služby nezbytné. To například znamená, že neprovádíme profilování.

Sdílejte s ostatními

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro splnění zákonných povinností.

Údaje mimo EU

Naší zásadou je zpracovávat osobní údaje pouze v rámci EU, protože GDPR platí pouze v rámci EU. Tímto způsobem lze zajistit odpovídající úroveň ochrany.

Návštěva webu

Na webových stránkách AE Industries jsou uchovávány obecné údaje o návštěvnících, včetně IP adresy vašeho počítače, času požadavku a údajů, které váš prohlížeč odesílá. Tato data se používají k analýze chování návštěvníků a kliknutí na webu. Informace slouží pouze k optimalizaci provozu našich webových stránek. Tyto údaje jsou anonymní a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Bezpečnostní

Přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabezpečili vaše osobní údaje a zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Uchovávání vašich dat

V souladu se zákonem údaje neuchováváme déle, než je nutné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny

Vaše práva

Máte právo požádat AE Industries o poskytnutí kopie vašich osobních údajů a/nebo o vylepšení, doplnění, odstranění nebo zablokování určitých jejich částí. Žádost o přístup, opravu nebo odstranění můžete zaslat na adresu privacy@ae-industries.nl. Odpověď dostanete do čtyř týdnů.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky, kontaktujte nás na adrese privacy@ae-industries.nl.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nahrazuje všechny předchozí verze. Toto prohlášení můžeme kdykoli změnit, proto jej prosím pravidelně kontrolujte na našich webových stránkách, zda nejsou aktualizovány.

Poslední aktualizace: únor 2019

Automechanika 2024

Budeme tam znovu!

Přečtěte si více

Hliníkové zástrčky & zásuvky

Není to novinka v našem programu, ale stojí za to zdůraznit

Přečtěte si více

Zásoby spravované dodavatelem (VMI)

Zákazník nemá žádné starosti s vedením zásob.

Přečtěte si více

Balení na míru

AE dodává produkty na míru zabalené ve vlastním balení zákazníka.

Přečtěte si více

Plnění objednávek za zákazníka

AE přebírá veškeré logistické činnosti od svého zákazníka.

Přečtěte si více

Výprodej

Podívejte se na nové položky, které jsme přidali. Některé z nich se mohou v tomto ročním období hodit!

Přečtěte si více

Novinky v našem sortimentu

Několik nedávno přidaných položek

Přečtěte si více

ISO 9001:2015

Certifikace prodloužena!

Přečtěte si více